Nazwa Herbicydu

HARMONY 75 WG

Substancje Aktywne

tifensulfuron metylowy ;

Producent

Du Pond de Nemours

Działanie

Selektywne

Stosowanie

Dolistnie

Sposób działania

systemiczny

Temperatura minimalna

Temperatura maksymalna

Opis

Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w kukurydzy.

Jak działa?

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Harmony 75 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy uzyskuje się po 7-20 dniach od zastosowania środka. Najskuteczniej działa na młode, intensywnie rosnące chwasty. Wykazuje selektywność czynną - rośliny kukurydzy mają zdolność rozkładania środka do związków nieaktywnych.
Chwasty wrażliwe np.: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, poziewnik szorstki, rumian polny, rumianek pospolity, rdesty, rzodkiew świrzepa, szarłat szorstki, samosiewy rzepaku, tobołki polne, tasznik pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe np.: fiołki, komosa biała, przetaczniki, przytulia czepna.
Chwasty odporne np.: dymnica pospolita, kurzyślad polny, ostrożeń polny powój polny, psianka czarna, chwasty jednoliścienne.

Prewencja

Nie dotyczy

Karencja

Nie dotyczy