Nazwa Herbicydu

CHISEL 75 WG

Substancje Aktywne

tifensulfuron metylowy ;chlorosulfuron ;

Producent

Du Pond de Nemours

Działanie

Selektywne

Stosowanie

Dolistnie

Sposób działania

systemiczny

Temperatura minimalna

Temperatura maksymalna

Opis

Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany nalistnie, przeznaczony jest do zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej w zbożach ozimych, zbożach jarych, lnie.

Jak działa?

Chisel 75 WG jest herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie poprzez liście, a częściowo przez korzenie. W roślinie szybko przemieszcza się, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy uzyskuje się w ciągu 7-21 dni od zastosowania środka. Środek najskuteczniej działa na młode, intensywnie rosnące chwasty znajdujące się w fazie 2-3 liści. Susza lub ulewny deszcz zmniejszają pobieranie środka i obniżają skuteczność jego działania. Chisel 75 WG wykazuje selektywność czynną tzn., że rośliny chronione posiadają zdolność rozkładu środka do związków nieaktywnych.

Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż: od fazy dwóch liści do końca fazy strzelania w źdźbło.

Środek można stosować na wszystkich glebach, na których uprawia się zboża.

Prewencja

Nie dotyczy.

Karencja

Nie dotyczy.