´╗┐

Nazwa Herbicydu

testowy

Substancje Aktywne

2,4-D ;

Producent

HELM POLSKA Sp. z o.o.

Działanie

Selektywne

Stosowanie

Brak Danych

Sposób działania

kontaktowy

Temperatura minimalna

Temperatura maksymalna

Opis

Jak działa?

Prewencja

Karencja